Roman English - Dhivehi translator

Powered By Google Api
0 / 1000
Get Dhivehi Translation here
(ހާލު ކިހިނެތް?)

Search in Browser for quick result --> Translate Roman English to Dhivehi Translatiz

Common Roman English Phrases in Dhivehi

Phrase Meaning
Hi! އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް!
Good morning! ބާއްޖެވެރި ހެނދުނެއް!
Good afternoon! ބާއްޖަވެރި މެންދުރުފަހެއް!
Good evening! ބާއްޖަވެރި ހަވީރެއް!
Hello my friend! ހެލޯ މައި ފްރެންޑް!
How are you? ހާލު ކިހިނެތް?
I'm fine, thank you! އަހަރެން ރަނގަޅު، ޝުކުރިއްޔާ!
I missed you އައި މިސްޑް ޔޫ
Thank you (very much)! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ)!
You're welcome! މަރުޙަބާ!
Come in! ވަދެބަލަ!
Have a nice day! ބާއްޖަވެރި ދުވަހަކަށް އެދެން!
Phrase Meaning
Good bye! ވަރަށް ސަލާން!
Happy birthday! އުފާވެރި އުފަންދުވަހެއް!
What's your name? ތިބާގެ ނަމަކީ ކޮބާ?
Where do you live? ކޮންތާކު ތިބާ އުޅެނީ?
Can I have your phone number? އަހަންނަށް ތިޔަ ފޯނު ނަންބަރު ލިބިދާނެ ހެއްޔެވެ؟
I love you އަހަރެން ތިބާ ދެކެ ލޯބިވަން
You're very special! ތިއީ ވަރަށް ހާއްސަ!
I don't understand! އަހަންނަކަށް ނޭނގުނު!
Can you help me? އަހަންނަށް އެހީތެރިވެދެވިދާނެތަ؟
Call the ambulance! އެމްބިއުލާންސަށް ގުޅާލާ!
Call a doctor! ޑޮކްޓަރަކަށް ގުޅާށެވެ!
Call the police! ފުލުހުންނަށް ގުޅާ!
The culture and people were very interesting އެ ސަގާފަތާއި މީހުން ވަރަށް ޝައުގުވެރިވިއެވެ

Communicate easily by using the free Roman English to Dhivehi online translator to instantly translate Roman English words, messages, news, articles, phrases or documents to Dhivehi.

Instant Roman English to Dhivehi Translation online for Free with Roman English to Dhivehi machine translator

You can now easily and accurately translate Roman English to Dhivehi language with this tool. This tool will allow you to Translate Roman English text into Dhivehi text. Translating words, sentences, and paragraphs into Dhivehi is not a difficult task anymore.

(217 Votes, Notes: 4.9/5)

Frequently asked Questions about Roman English to Dhivehi translator

How to translate Roman English to Dhivehi using online translation tool?

  1. Select the Roman English as source language for translation.
  2. Select the Dhivehi as target translation language.
  3. Enter the Roman English words, phrases, scentenses or pargraph that you want to translate.
  4. Click the translate button and you will get the Roman English to Dhivehi translation immediately.
step by step guide to translate using translatiz tool

Can i translate Dhivehi to Roman English?

Yes, You can translate Dhivehi to Roman English with our online translation tool. Check Translate Dhivehi to Roman English

How accurate is this Roman English to Dhivehi translation tool?

Our Roman English translator tool provides the most accurate Dhivehi translation because it uses the world's best machine translation engine powered by Google Api, To achieve the best possible quality of Dhivehi translation, make sure that the Roman English text is grammatically correct.

Which is the best Roman English to Dhivehi translator and How it can help me to translate Dhivehi?

Our tool uses machine translation powered by Google Api, Microsoft Translate, and Yandex. This tool lets users to get the best Roman English to Dhivehi translation, it can translate Roman English to 144 languages. If you need more accurate human Roman English to Dhivehi translation service, use Translate from Roman English to Dhivehi.

Is this Roman English to Dhivehi translation free?

Yes, Roman English to Dhivehi translator comes at no cost to you, and there is no daily limit. However, to ensure that the Roman English to Dhivehi Translation service is used in a fair manner, We limit 1000 characters of text per conversion.

How long does it take to convert Roman English into Dhivehi?

You can translate Roman English words, phrases, and sentences to Dhivehi in a few seconds.