Dhivehi - Roman English translator

Powered By Google Api
0 / 1000
Get Roman English Translation here
(How are you?)

Search in Browser for quick result --> Translate Dhivehi to Roman English Translatiz

Common Dhivehi Phrases in Roman English

Phrase Meaning
އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް! Hi!
ބާއްޖެވެރި ހެނދުނެއް! Good morning!
ބާއްޖަވެރި މެންދުރުފަހެއް! Good afternoon!
ބާއްޖަވެރި ހަވީރެއް! Good evening!
ހެލޯ މައި ފްރެންޑް! Hello my friend!
ހާލު ކިހިނެތް? How are you?
އަހަރެން ރަނގަޅު، ޝުކުރިއްޔާ! I'm fine, thank you!
އައި މިސްޑް ޔޫ I missed you
ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ)! Thank you (very much)!
މަރުޙަބާ! You're welcome!
ވަދެބަލަ! Come in!
ބާއްޖަވެރި ދުވަހަކަށް އެދެން! Have a nice day!
Phrase Meaning
ވަރަށް ސަލާން! Good bye!
އުފާވެރި އުފަންދުވަހެއް! Happy birthday!
ތިބާގެ ނަމަކީ ކޮބާ? What's your name?
ކޮންތާކު ތިބާ އުޅެނީ? Where do you live?
އަހަންނަށް ތިޔަ ފޯނު ނަންބަރު ލިބިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ Can I have your phone number?
އަހަރެން ތިބާ ދެކެ ލޯބިވަން I love you
ތިއީ ވަރަށް ހާއްސަ! You're very special!
އަހަންނަކަށް ނޭނގުނު! I don't understand!
އަހަންނަށް އެހީތެރިވެދެވިދާނެތަ؟ Can you help me?
އެމްބިއުލާންސަށް ގުޅާލާ! Call the ambulance!
ޑޮކްޓަރަކަށް ގުޅާށެވެ! Call a doctor!
ފުލުހުންނަށް ގުޅާ! Call the police!
އެ ސަގާފަތާއި މީހުން ވަރަށް ޝައުގުވެރިވިއެވެ The culture and people were very interesting

Communicate easily by using the free Dhivehi to Roman English online translator to instantly translate Dhivehi words, messages, news, articles, phrases or documents to Roman English.

Instantly Translate from Dhivehi to Roman English online with best Dhivehi to Roman English translation tool

You can now easily and accurately translate Dhivehi to Roman English language with this tool. This tool will allow you to Translate Dhivehi text into Roman English text. Translating words, sentences, and paragraphs into Roman English is not a difficult task anymore.

(217 Votes, Notes: 4.9/5)

Frequently asked Questions about Dhivehi to Roman English translator

How to translate Dhivehi to Roman English using online translation tool?

  1. Select the Dhivehi as source language for translation.
  2. Select the Roman English as target translation language.
  3. Enter the Dhivehi words, phrases, scentenses or pargraph that you want to translate.
  4. Click the translate button and you will get the Dhivehi to Roman English translation immediately.
step by step guide to translate using translatiz tool

Can i translate Roman English to Dhivehi?

Yes, You can translate Roman English to Dhivehi with our online translation tool. Check Translate Roman English to Dhivehi

How accurate is this Dhivehi to Roman English translation tool?

Our Dhivehi translator tool provides the most accurate Roman English translation because it uses the world's best machine translation engine powered by Google Api, To achieve the best possible quality of Roman English translation, make sure that the Dhivehi text is grammatically correct.

Which is the best Dhivehi to Roman English translator and How it can help me to translate Roman English?

Our tool uses machine translation powered by Google Api, Microsoft Translate, and Yandex. This tool lets users to get the best Dhivehi to Roman English translation, it can translate Dhivehi to 144 languages. If you need more accurate human Dhivehi to Roman English translation service, use Translate from Dhivehi to Roman English.

Is this Dhivehi to Roman English translation free?

Yes, Dhivehi to Roman English translator comes at no cost to you, and there is no daily limit. However, to ensure that the Dhivehi to Roman English Translation service is used in a fair manner, We limit 1000 characters of text per conversion.

How long does it take to convert Dhivehi into Roman English?

You can translate Dhivehi words, phrases, and sentences to Roman English in a few seconds.