Armenian - English translator

Powered By Google Api
Certified translations - same day delivery - open 24/7
Professional Translation
1000 / 1000
Get English Translation here (for e.g The culture and people were very interesting)

Communicate easily by using the free Armenian to English online translator to instantly translate Armenian words, messages, news, articles, phrases or documents to English.

About Armenian Language

According to Wikipedia.org, The Armenian language is spelled Haieren and is popular as the Indo-European language. Traditionally it was considered as the dialect of Iran. In this modern era, the Armenian language is spoken by 6.7 million people all across the globe. The majority of Armenian language speakers live in Armenia that covers around 3.4 million people. Some other speakers of this language also reside in Georgia and Russia. Other 100,000 speakers live in Iran. The Armenian language can be distinguished in many varieties including Old Armenian (Grabar), Middle Armenian (Miǰin hayerên), and Modern Armenian, or Ašxarhabar (Ashkharhabar). There are two written varieties for modern Armenia that include Western Armenian (Arewmtahayerên) and Eastern Armenian (Arewelahayerên). There are about 50 dialects that were introduced before 1915. Surprisingly, the population of Turkey was reduced due to massacres and other adverse conditions.

Common Useful Armenian Phrases and their meanings in English

Phrase Meaning
Ողջու՜յն! Hi!
Բարի առավոտ! Good morning!
Բարի օր! Good afternoon!
Բարի երեկո! Good evening!
Բարեւ իմ ընկեր! Hello my friend!
Ինչպես ես? How are you?
Լավ եմ, շնորհակալություն! I'm fine, thank you!
Կարոտել էի քեզ I missed you
Շատ շնորհակալություն)! Thank you (very much)!
Կրկին համեցեք! You're welcome!
Ներս արի։ Come in!
Հաճելի օր! Have a nice day!
Ցտեսություն! Good bye!
Ծնունդդ շնորհավոր! Happy birthday!
Անունդ ինչ է? What's your name?
Որտեղ ես ապրում? Where do you live?
Կարող եմ ունենալ ձեր հեռախոսահամարը: Can I have your phone number?
Ես սիրում եմ քեզ I love you
Դու շատ յուրահատուկ ես: You're very special!
Չեմ հասկանում! I don't understand!
Կարող ես ինձ օգնել? Can you help me?
Զանգահարե՛ք շտապօգնություն։ Call the ambulance!
Բժիշկ կանչե՛ք։ Call a doctor!
Զանգե՛ք ոստիկանություն։ Call the police!
Մշակույթն ու մարդիկ շատ հետաքրքիր էին The culture and people were very interesting
Professional Translation
Professional Translation

Paste or Type Armenian and instantly get Armenian to English translation Online

You need an online machine translator to quickly translate Armenian to English. We hope that our Armenian to English translator can simplify your process of translation of Armenian text, messages, words, or phrases. If you type Armenian phrase "Բարեւ իմ ընկեր!" in input text box and click Translate Button than it is translated to English as "Hello my friend!". You can use our Armenian translator to translate a whole Armenian sentence to English or just a single word, you can also use Armenian to English translation online tool as a personal Armenian dictionary tool to get the meaning of English words. You can either type your Armenian text or copy and paste your text in the above box and hit the translate button and you will instantly get English translation right away.

Features

Convert English to Afrikaans instantly

Quickly translate your English text,messages or emails to Afrikaans right on this page. Type or paste your English text and copy or download the translated Outpout of English Input in seconds. It’s easy and fast.

Translate and Download

You can translate English to Afrikaans and then you can easily download Afrikaans translation by Clicking Download Button, a popup will prompt you to enter the file name, and then you can click “OK” Button and File will download to your System.

Free without any Limits

You can translate any amount of English text to Afrikaans free here. However we impose a little limit to protect our service from abuse.

Safe, secure and anonymous

We donot store any of your input data on our server.Translations are performed automatically and no person has access to them. We do not require your email address or any other personal information.

(94 Votes, Notes: 4.9/5)

Frequently asked Questions

How to translate Armenian to English using our online translation tool?

  1. Select the Armenian as source language for translation.
  2. Enter the Armenian words,text,pharases or pargraph that you want to translate.
  3. Select the English as target translation language.
  4. Click the translate button and you will get the Armenian to English translation immediately.

Can i translate English to Armenian?

Yes, You can translate English to Armenian with our online translation tool. Check Translate English to Armenian

Which is the best Armenian to English translator and How it can help me to translate English?

Our tool uses machine translation powered by Google Cloud, Microsoft Translate, and Yandex. We help our users to get the best Armenian to English translation, you can translate Armenian to 114 languages with just a single click. If you want a more accurate human Armenian to English translation service, use Translate Armenian to English to get more details.

How accurate this Armenian translator can provide Armenian to English translation?

Our Armenian translator provides most accurate English translation available on cloud, To achieve the best possible quality of English translation, You have to make sure that the Armenian text is grammatically correct. But However it is still a English machine translation so we strongly recommend that a human must review before using it, if you need a human reviewer you can use Translate Armenian to English to get details.

How long does it take to convert Armenian into English?

You can translate your sentences,words or phrases from Armenian to English in a few seconds. English Translation will appear just after clicking the translate button within nanoseconds.

Is this English to English translation free?

Yes, Armenian to English translator comes at no cost to you, and there is no daily limit. However to ensure that the Translation from English to English services are used in a fair manner, So we support the translation of up to 500 characters of text per conversion. If you need to translate a longer text, you will have to divide the translation into multiple peices.