Macedonian - Dhivehi translator

Powered By Google Api
0 / 1000
Get Dhivehi Translation here
(ހާލު ކިހިނެތް?)

Search in Browser for quick result --> Translate Macedonian to Dhivehi Translatiz

Common Macedonian Phrases in Dhivehi

Phrase Meaning
Здраво! އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް!
Добро утро! ބާއްޖެވެރި ހެނދުނެއް!
Добар ден! ބާއްޖަވެރި މެންދުރުފަހެއް!
Добро попладне! ބާއްޖަވެރި ހަވީރެއް!
Здраво пријателе! ހެލޯ މައި ފްރެންޑް!
Како си? ހާލު ކިހިނެތް?
Добро сум, благодарам! އަހަރެން ރަނގަޅު، ޝުކުރިއްޔާ!
ми недостигаше އައި މިސްޑް ޔޫ
Ти благодарам многу)! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ)!
Нема на што! މަރުޙަބާ!
Влези! ވަދެބަލަ!
Имајте убав ден! ބާއްޖަވެރި ދުވަހަކަށް އެދެން!
Phrase Meaning
Збогум! ވަރަށް ސަލާން!
Среќен роденден! އުފާވެރި އުފަންދުވަހެއް!
Како се викаш? ތިބާގެ ނަމަކީ ކޮބާ?
Каде живееш? ކޮންތާކު ތިބާ އުޅެނީ?
Може ли да го добијам твојот телефонски број? އަހަންނަށް ތިޔަ ފޯނު ނަންބަރު ލިބިދާނެ ހެއްޔެވެ؟
Те сакам އަހަރެން ތިބާ ދެކެ ލޯބިވަން
Многу си посебен! ތިއީ ވަރަށް ހާއްސަ!
Не разбирам! އަހަންނަކަށް ނޭނގުނު!
Можете ли да ми помогнете? އަހަންނަށް އެހީތެރިވެދެވިދާނެތަ؟
Повикајте брза помош! އެމްބިއުލާންސަށް ގުޅާލާ!
Јавете се на лекар! ޑޮކްޓަރަކަށް ގުޅާށެވެ!
Повикајте полиција! ފުލުހުންނަށް ގުޅާ!
Културата и луѓето беа многу интересни އެ ސަގާފަތާއި މީހުން ވަރަށް ޝައުގުވެރިވިއެވެ

About Macedonian Language

According to Wikipedia.org, Macedonian is the official language of North Macedonia. It is associated with the Indo-European language family and is one of the Slavic languages. This language is spoken by around two million people. Most of the speakers are found in Macedonia while it is also the minority language in Albania, Bosnia and Herzegovina, Romania, and Serbia. It is also spoken by many emigrant communities in Australia, Canada, and USA. There are 29 distinct dialects of Macedonian that separate Western and eastern dialects. Some features of Macedonian grammar are also commonly used in the syllable. The suffixed deictic articles also include the noun position. Verbs and tenses are simple yet a little complex. You will be surprised to know that it is written with correspondence of grapheme. The 31 letter version of Cyrillic script is also quite common. It also includes some original letters.

About Dhivehi Language

According to Wikipedia.org,

Communicate easily by using the free Macedonian to Dhivehi online translator to instantly translate Macedonian words, messages, news, articles, phrases or documents to Dhivehi.

Instant Macedonian to Dhivehi Translation online for Free with Macedonian to Dhivehi machine translator

You can now easily and accurately translate Macedonian to Dhivehi language with this tool. This tool will allow you to Translate Macedonian text into Dhivehi text. Translating words, sentences, and paragraphs into Dhivehi is not a difficult task anymore.

(217 Votes, Notes: 4.9/5)

Frequently asked Questions about Macedonian to Dhivehi translator

How to translate Macedonian to Dhivehi using online translation tool?

  1. Select the Macedonian as source language for translation.
  2. Select the Dhivehi as target translation language.
  3. Enter the Macedonian words, phrases, scentenses or pargraph that you want to translate.
  4. Click the translate button and you will get the Macedonian to Dhivehi translation immediately.
step by step guide to translate using translatiz tool

Can i translate Dhivehi to Macedonian?

Yes, You can translate Dhivehi to Macedonian with our online translation tool. Check Translate Dhivehi to Macedonian

How accurate is this Macedonian to Dhivehi translation tool?

Our Macedonian translator tool provides the most accurate Dhivehi translation because it uses the world's best machine translation engine powered by Google Api, To achieve the best possible quality of Dhivehi translation, make sure that the Macedonian text is grammatically correct.

Which is the best Macedonian to Dhivehi translator and How it can help me to translate Dhivehi?

Our tool uses machine translation powered by Google Api, Microsoft Translate, and Yandex. This tool lets users to get the best Macedonian to Dhivehi translation, it can translate Macedonian to 144 languages. If you need more accurate human Macedonian to Dhivehi translation service, use Translate from Macedonian to Dhivehi.

Is this Macedonian to Dhivehi translation free?

Yes, Macedonian to Dhivehi translator comes at no cost to you, and there is no daily limit. However, to ensure that the Macedonian to Dhivehi Translation service is used in a fair manner, We limit 1000 characters of text per conversion.

How long does it take to convert Macedonian into Dhivehi?

You can translate Macedonian words, phrases, and sentences to Dhivehi in a few seconds.