Armenian - Roman English translator

Powered By Google Api
0 / 1000
Get Roman English Translation here
(How are you?)

Search in Browser for quick result --> Translate Armenian to Roman English Translatiz

Common Armenian Phrases in Roman English

Phrase Meaning
Ողջու՜յն! Hi!
Բարի առավոտ! Good morning!
Բարի օր! Good afternoon!
Բարի երեկո! Good evening!
Բարեւ իմ ընկեր! Hello my friend!
Ինչպես ես? How are you?
Լավ եմ, շնորհակալություն! I'm fine, thank you!
Կարոտել էի քեզ I missed you
Շատ շնորհակալություն)! Thank you (very much)!
Կրկին համեցեք! You're welcome!
Ներս արի։ Come in!
Հաճելի օր! Have a nice day!
Phrase Meaning
Ցտեսություն! Good bye!
Ծնունդդ շնորհավոր! Happy birthday!
Անունդ ինչ է? What's your name?
Որտեղ ես ապրում? Where do you live?
Կարող եմ ունենալ ձեր հեռախոսահամարը: Can I have your phone number?
Ես սիրում եմ քեզ I love you
Դու շատ յուրահատուկ ես: You're very special!
Չեմ հասկանում! I don't understand!
Կարող ես ինձ օգնել? Can you help me?
Զանգահարե՛ք շտապօգնություն։ Call the ambulance!
Բժիշկ կանչե՛ք։ Call a doctor!
Զանգե՛ք ոստիկանություն։ Call the police!
Մշակույթն ու մարդիկ շատ հետաքրքիր էին The culture and people were very interesting

About Armenian Language

According to Wikipedia.org, The Armenian language is spelled Haieren and is popular as the Indo-European language. Traditionally it was considered as the dialect of Iran. In this modern era, the Armenian language is spoken by 6.7 million people all across the globe. The majority of Armenian language speakers live in Armenia that covers around 3.4 million people. Some other speakers of this language also reside in Georgia and Russia. Other 100,000 speakers live in Iran. The Armenian language can be distinguished in many varieties including Old Armenian (Grabar), Middle Armenian (Miǰin hayerên), and Modern Armenian, or Ašxarhabar (Ashkharhabar). There are two written varieties for modern Armenia that include Western Armenian (Arewmtahayerên) and Eastern Armenian (Arewelahayerên). There are about 50 dialects that were introduced before 1915. Surprisingly, the population of Turkey was reduced due to massacres and other adverse conditions.

Communicate easily by using the free Armenian to Roman English online translator to instantly translate Armenian words, messages, news, articles, phrases or documents to Roman English.

Instantly Translate from Armenian to Roman English online with best Armenian to Roman English translation tool

You can now easily and accurately translate Armenian to Roman English language with this tool. This tool will allow you to Translate Armenian text into Roman English text. Translating words, sentences, and paragraphs into Roman English is not a difficult task anymore.

(217 Votes, Notes: 4.9/5)

Frequently asked Questions about Armenian to Roman English translator

How to translate Armenian to Roman English using online translation tool?

  1. Select the Armenian as source language for translation.
  2. Select the Roman English as target translation language.
  3. Enter the Armenian words, phrases, scentenses or pargraph that you want to translate.
  4. Click the translate button and you will get the Armenian to Roman English translation immediately.
step by step guide to translate using translatiz tool

Can i translate Roman English to Armenian?

Yes, You can translate Roman English to Armenian with our online translation tool. Check Translate Roman English to Armenian

How accurate is this Armenian to Roman English translation tool?

Our Armenian translator tool provides the most accurate Roman English translation because it uses the world's best machine translation engine powered by Google Api, To achieve the best possible quality of Roman English translation, make sure that the Armenian text is grammatically correct.

Which is the best Armenian to Roman English translator and How it can help me to translate Roman English?

Our tool uses machine translation powered by Google Api, Microsoft Translate, and Yandex. This tool lets users to get the best Armenian to Roman English translation, it can translate Armenian to 144 languages. If you need more accurate human Armenian to Roman English translation service, use Translate from Armenian to Roman English.

Is this Armenian to Roman English translation free?

Yes, Armenian to Roman English translator comes at no cost to you, and there is no daily limit. However, to ensure that the Armenian to Roman English Translation service is used in a fair manner, We limit 1000 characters of text per conversion.

How long does it take to convert Armenian into Roman English?

You can translate Armenian words, phrases, and sentences to Roman English in a few seconds.