⌨ พิมพ์แบบออนไลน์บนแป้นพิมพ์เสมือน ดาริ - صفحه-کلید-دری

⌨ พิมพ์แบบออนไลน์บนแป้นพิมพ์เสมือน ดาริ - صفحه-کلید-دری

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์เสมือนเพื่อทำการพิมพ์แบบออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษได้ โดยคัดลอกข้อความที่พิมพ์แล้ววางข้อความลงในเอกสาร อีเมล หรือข้อความที่คุณต้องการ